ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ

Αποστασιόμετρα είναι ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης αποστάσεων.